Forskningsoversigt

Forskning i patientkommunikation

Forskningsfeltet er kendetegnet ved at være et område i vækst, hvor mange forskellige faggrupper bidrager med forståelse af forskellige aspekter og hvor der tages udgangspunkt i forskellige videnskabelige metoder. 

Herunder finder du et overblik over forskningen indenfor en række områder, som er valgt på baggrund af deres aktualitet. Du er meget velkommen til at henvende til SKS, hvis du har ideer til andre forskningsfelter vi med fordel kan beskrive.

Betydning af professionel patientkommunikation

Kommunikation mellem patienten og sundhedspersonalet er et vigtigt element i alle faser af patientforløbet. For at patienterne kan få det optimale udbytte ud af deres behandling er det afgørende at de får den viden og information de har behov for, og at sundhedspersonalet får den nødvendige viden og indblik i den enkelte patient.

Forskning viser, at kommunikationen mellem sundhedspersonalet og patienterne påvirker patienternes oplevelse af deres behandling. Som det ses af figuren til højre, er der evidens for en sammenhæng mellem en række indsatsområder og bestemte effekter. 

Oversigten er lånt fra professor Arnstein Finset, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskab, Oslo Universitet.

Patientkommunikation

Kommunikation mellem patienten og sundhedspersonalet er et vigtigt element i alle faser af patientforløbet og påvirker patienternes oplevelse af deres behandling. For at patienterne kan få det optimale udbytte ud af deres behandling er det afgørende at de får den viden og information de har behov for, og at sundhedspersonalet får den nødvendige viden og indblik i den enkelte patient.

Kommunikationstræning

Effekten af kommunikationstræning  til personalet er undersøgt i flere forskningsprojekter bl.a. i Klar tale – kommunikationskursus for alle ansatte på Sygehus Lillebælt. Forskning viser, at træning der indeholder færdighedstræning i form af rollespil i særlig grad har positiv effekt.

Patientinddragelse

Patientinddragelse i det danske sundhedsvæsen er en kernekomponent, når der tales om sundhedsfaglig pleje og behandling af høj kvalitet. Patientinddragelse er forbundet med forbedrede patientresultater, bl.a. kortere hospitalsophold, reduceret genindlæggelse, forbedret funktionsniveau og nedsat dødelighed. 

Fælles beslutningstagning

Shared Decision Making – eller på dansk fælles beslutningstagning – er blevet defineret som ”en tilgang, hvor klinikere og patienter deler den bedst tilgængelige evidens, når man står overfor at skulle tage beslutninger og hvor patienter støttes i at overveje mulighederne og give udtryk for informerede præferencer”.

Intern kommunikation

Det er ikke nok at hospitaler sætter fokus på patientkommunikation. Det er lige så vigtigt at prioritere den interne kommunikation mellem ledelse og medarbejdere og faggrupperne imellem.

Kommunikationsrådgivning på hospitalet

Hvordan får du gennemslagskraft i rollen som kommunikationsrådgiver på hospitalet? Hvad er den gode kommunikationsrådgivning?

Reviews

SKS udvælger relevante reviews og oversætter dem til dansk. Derfor kan du på 1 side (pdf) få et hurtigt overblik over et forskningsområde.

Videndeling og inspiration

Læs om erfaring med forskningsprojekter, men også andre tiltag til at forbedre patientkommunikation på www.patientkommunikation.dk.

Erfaringer og inspiration fra hospitaler i hele landet

Patientkommunikation.dk beskriver erfaringer med en del af de kommunikationsværktøjer, som hospitalsansatte landet over har afprøvet.

Se også på patientkommunikation.dk, hvordan dine erfaringer kan blive delt på siden.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.