Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet

Vi behandler personoplysninger og skal overholde
lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra selskabets legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 

Du kan altid kontakte SKS på sksdanmark@outlook.dk.

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig i forbindelse med indmelding i selskabet eller ved tilmelding til selskabets arrangementer.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger

Almindelige personoplysninger

Obligatorisk: navn, mailadresse
Frivilligt: arbejdssted, uddannelse, stilling, arbejdssted og telefon

2. Deltagere i arrangementer (medlemmer og andre deltagere)

Almindelige personoplysninger: Obligatorisk: navn, mailadresse

Frivilligt: arbejdssted, uddannelse, stilling, arbejdssted og telefon, ønsker til forplejning

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). 
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • at vi som selskab har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • at det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • at loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • at du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • at behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • at vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • at opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • at kunne levere varer og ydelser du har bestilt
 • at administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • at vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • at vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
 • at kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • at administrere din relation til foreningen

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det kun på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er:
 
 • at håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • at du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • at kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • at kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • at bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og
du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring  uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger.
 

Medlemmer

Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab er ophørt.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
  Skabelonen til privatlivspolitik er udarbejdet af CFSA, maj 2018 – skabelonen er et supplement til vores rådgivningsguide til foreninger om persondata og ligger på 
  www.frivillighed.dk
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i
privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i
så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen nederst på denne side. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
 
Privatlivspolitikken er udarbejdet af SKS december 2021

Tilgængelighed

Foreningen er lille af omfang og råder desværre ikke over de ressourcer, der skal til, for at sikre, at webstedet lever op til de krav om tilgængelighed, som gælder offentlige myndigheders sider. Vi har derfor ikke opmærket webstedet, så det overholder WCAG-kravene.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.