Patientkommunikation

Her kommer mere info om betydningen af god patientkommunikation 

Patientoplevede problemer

Undersøgelser af den patientoplevede kvalitet viser at patienterne bl.a. oplever manglende information og manglende lydhørhed. Artiklen Kommunikation i sundhedsvæsenet belyser centrale kommunikationsproblemer som voksne patienter og børn/unge oplever i mødet med sundhedsvæsenet. Selvom artiklen er fra 2006 er de udfordringer, som beskrives nedenfor, fortsat aktuelle.

Mangelfuld eller forkert information

 1. Utilstrækkelig information om diagnoser, behandling og efterbehandling
 2. Fejlinformation om diagnoser, behandling og efterbehandling
 3. For lidt information
 4. Indholdet af informationen er for dårlig
 5. Manglende overensstemmelse i den information, der gives
 6. Manglende information om planen for behandling og pleje
 7. Forstår ikke de ord, der bruges, eller forstår noget andet ved dem end sundhedspersonalet gør
 8. Manglende information om ventetid

Manglende omsorg og lydhørhed

 1. Bekymringer bliver ikke bliver taget alvorligt
 2. Oplever at der ikke bliver lyttet
 3. Får ikke mulighed for at fortælle om alle bekymringer
 4. Sundhedspersonalet viser ikke forståelse for situationen
 5. Oplever at følelser bliver ignoreret
 6. Bliver efterladt i ensomhed i situationer, hvor der skal træffes et valg

Mangel på respekt og medinddragelse

 1. Sundhedspersonalet er utilstrækkeligt forberedt på samtalerne
 2. Oplever at blive afbrudt eller afvist
 3. Oplever at aftaler om samtaler ikke overholdes, uden at der informeres herom
 4. Har oplevet brud på tavshedspligten
 5. Bliver inddraget for lidt i beslutninger
 6. Pårørende blev inddraget for lidt i beslutninger

Børn og unges oplevelse af kommunikationen

 1. Informationen og kommunikationen er mest rettet mod forældrene
 2. I forhold til forældrene er børn/unge mindre tilfredse, oplever i mindre grad fortrolighed og at blive lyttet til
 3. Oplever ikke at de kan være fortrolige over for deres behandler

Patientens prioriteringer

I artiklen fremgår også en række områder, som patienterne vurderer som vigtige i kommunikationen med læger og sygeplejersker:

Fyldestgørende information

 1. Højt informationsniveau
 2. Sproget skal være forståeligt
 3. Der skal foreligge en fagligt velovervejet plan
 4. Det skal være få læger og sygeplejersker, der tager sig af den overordnede information og kommunikation

Lydhørhed og omsorg

 1. Den praktiserende læge bør have tid nok til at lytte og forklare
 2. Behandleren skal indtage en aktivt lyttende rolle
 3. Behandleren skal vise interesse for hele livssituationen
 4. Personalet skal have kendskab til patientens situation, forestillinger og bekymringer
 5. Behandlerne skal tage patientens følelser alvorligt

Respekt og medinddragelse

 1. Tavshedspligten skal overholdes
 2. Patienten skal tages alvorligt og vises respekt
 3. Patienten skal føle sig medinddraget

Tillid

 1. Behandleren skal opleves som kompetent
 2. Patienten skal have tryghed og tillid til behandleren

 3.  
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.